ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Item3 ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Item3 ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Item3 ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Item3 Field

Definice

Získá hodnotu třetího elementu aktuální ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest> instance.Gets the value of the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest> instance's third element.

public: T3 Item3;
public T3 Item3;
val mutable Item3 : 'T3
Public Item3 As T3 

Hodnota pole

T3 T3 T3 T3

Platí pro