ValueTuple.Create Method

Definition

Vytvoří novou hodnotu instance řazené kolekce členů.Creates a new value tuple instance.

Overloads

Create()

Vytvoří novou hodnotu řazené kolekce členů s nulovými komponentami.Creates a new value tuple with zero components.

Create<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8>(T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8)

Vytvoří novou hodnotu řazené kolekce členů s 8 komponentami (octuple).Creates a new value tuple with 8 components (an octuple).

Create<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>(T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7)

Vytvoří novou hodnotu řazené kolekce členů se 7 komponentami (septuple).Creates a new value tuple with 7 components (a septuple).

Create<T1,T2,T3,T4,T5,T6>(T1, T2, T3, T4, T5, T6)

Vytvoří novou hodnotu řazené kolekce členů s 6 komponentami (sexuple).Creates a new value tuple with 6 components (a sexuple).

Create<T1,T2,T3,T4,T5>(T1, T2, T3, T4, T5)

Vytvoří novou hodnotu řazené kolekce členů s 5 komponentami (quintuple).Creates a new value tuple with 5 components (a quintuple).

Create<T1,T2,T3,T4>(T1, T2, T3, T4)

Vytvoří novou řazenou kolekci členů se 4 součástmi (čtyřnásobnou).Creates a new value tuple with 4 components (a quadruple).

Create<T1,T2,T3>(T1, T2, T3)

Vytvoří novou hodnotu řazené kolekce členů se 3 komponentami (Troji).Creates a new value tuple with 3 components (a triple).

Create<T1,T2>(T1, T2)

Vytvoří novou hodnotu řazené kolekce členů se 2 komponentami (dvojice).Creates a new value tuple with 2 components (a pair).

Create<T1>(T1)

Vytvoří novou množinu členů s hodnotou 1 součásti (singleton).Creates a new value tuple with 1 component (a singleton).

Create()

Vytvoří novou hodnotu řazené kolekce členů s nulovými komponentami.Creates a new value tuple with zero components.

public:
 static ValueTuple Create();
public static ValueTuple Create ();
static member Create : unit -> ValueTuple
Public Shared Function Create () As ValueTuple

Returns

ValueTuple

Nová hodnota řazené kolekce členů bez komponent.A new value tuple with no components.

Create<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8>(T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8)

Vytvoří novou hodnotu řazené kolekce členů s 8 komponentami (octuple).Creates a new value tuple with 8 components (an octuple).

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8>
 static ValueTuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, ValueTuple<T8>> Create(T1 item1, T2 item2, T3 item3, T4 item4, T5 item5, T6 item6, T7 item7, T8 item8);
public static (T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8>) Create<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8> (T1 item1, T2 item2, T3 item3, T4 item4, T5 item5, T6 item6, T7 item7, T8 item8);
static member Create : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 -> ValueTuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5, 'T6, 'T7, ValueTuple<'T8>>
Public Shared Function Create(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8) (item1 As T1, item2 As T2, item3 As T3, item4 As T4, item5 As T5, item6 As T6, item7 As T7, item8 As T8) As ValueTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, ValueTuple(Of T8))

Type Parameters

T1

Typ první součásti řazené kolekce členů.The type of the value tuple's first component.

T2

Typ druhé součásti řazené kolekce členů.The type of the value tuple's second component.

T3

Typ třetí součásti řazené kolekce členů hodnoty.The type of the value tuple's third component.

T4

Typ čtvrté součásti řazené kolekce členů hodnoty.The type of the value tuple's fourth component.

T5

Typ páté součásti řazené kolekce členů hodnoty.The type of the value tuple's fifth component.

T6

Typ šesté součásti řazené kolekce členů hodnoty.The type of the value tuple's sixth component.

T7

Typ sedmé součásti řazené kolekce členů hodnoty.The type of the value tuple's seventh component.

T8

Typ osmá součásti řazené kolekce členů.The type of the value tuple's eighth component.

Parameters

item1
T1

Hodnota první součásti řazené kolekce členů.The value of the value tuple's first component.

item2
T2

Hodnota druhé součásti řazené kolekce členů.The value of the value tuple's second component.

item3
T3

Hodnota třetí součásti řazené kolekce členů hodnoty.The value of the value tuple's third component.

item4
T4

Hodnota čtvrté součásti řazené kolekce členů.The value of the value tuple's fourth component.

item5
T5

Hodnota páté součásti řazené kolekce členů hodnoty.The value of the value tuple's fifth component.

item6
T6

Hodnota šesté součásti řazené kolekce členů hodnoty.The value of the value tuple's sixth component.

item7
T7

Hodnota sedmé součásti řazené kolekce členů hodnoty.The value of the value tuple's seventh component.

item8
T8

Hodnota osmá součásti řazené kolekce členů.The value of the value tuple's eighth component.

Returns

ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,ValueTuple<T8>>

Hodnota řazené kolekce členů s 8 komponentami.A value tuple with 8 components.

Remarks

Create je pomocná metoda, kterou můžete volat, chcete-li vytvořit instanci řazené kolekce členů hodnoty 8 komponent bez nutnosti explicitně zadat typy jeho komponent.Create is a helper method that you can call to instantiate an 8-component value tuple without having to explicitly specify the types of its components.

Note

Je nutné volat konstruktor ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest> pro vytvoření řazené kolekce členů s devíti nebo více komponentami, pokud váš jazyk neposkytuje speciální syntaxi pro tento účel.You must call the ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest> constructor to create a tuple with nine or more components unless your language provides a special syntax for this purpose. Statické metody ValueTuple struktury nelze použít k vytvoření řazené kolekce členů s devíti nebo více komponentami.The static methods of the ValueTuple structure cannot be used to create a tuple with nine or more components.

Create<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>(T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7)

Vytvoří novou hodnotu řazené kolekce členů se 7 komponentami (septuple).Creates a new value tuple with 7 components (a septuple).

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7>
 static ValueTuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7> Create(T1 item1, T2 item2, T3 item3, T4 item4, T5 item5, T6 item6, T7 item7);
public static (T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7) Create<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> (T1 item1, T2 item2, T3 item3, T4 item4, T5 item5, T6 item6, T7 item7);
static member Create : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 -> ValueTuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5, 'T6, 'T7>
Public Shared Function Create(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7) (item1 As T1, item2 As T2, item3 As T3, item4 As T4, item5 As T5, item6 As T6, item7 As T7) As ValueTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7)

Type Parameters

T1

Typ první součásti řazené kolekce členů.The type of the value tuple's first component.

T2

Typ druhé součásti řazené kolekce členů.The type of the value tuple's second component.

T3

Typ třetí součásti řazené kolekce členů hodnoty.The type of the value tuple's third component.

T4

Typ čtvrté součásti řazené kolekce členů hodnoty.The type of the value tuple's fourth component.

T5

Typ páté součásti řazené kolekce členů hodnoty.The type of the value tuple's fifth component.

T6

Typ šesté součásti řazené kolekce členů hodnoty.The type of the value tuple's sixth component.

T7

Typ sedmé součásti řazené kolekce členů hodnoty.The type of the value tuple's seventh component.

Parameters

item1
T1

Hodnota první součásti řazené kolekce členů.The value of the value tuple's first component.

item2
T2

Hodnota druhé součásti řazené kolekce členů.The value of the value tuple's second component.

item3
T3

Hodnota třetí součásti řazené kolekce členů hodnoty.The value of the value tuple's third component.

item4
T4

Hodnota čtvrté součásti řazené kolekce členů.The value of the value tuple's fourth component.

item5
T5

Hodnota páté součásti řazené kolekce členů hodnoty.The value of the value tuple's fifth component.

item6
T6

Hodnota šesté součásti řazené kolekce členů hodnoty.The value of the value tuple's sixth component.

item7
T7

Hodnota sedmé součásti řazené kolekce členů hodnoty.The value of the value tuple's seventh component.

Returns

ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>

Hodnota řazené kolekce členů se 7 komponentami.A value tuple with 7 components.

Remarks

Create je pomocná metoda, kterou můžete volat, chcete-li vytvořit instanci řazené kolekce členů hodnoty 7 komponent bez nutnosti explicitně zadat typy jeho komponent.Create is a helper method that you can call to instantiate an 7-component value tuple without having to explicitly specify the types of its components.

Create<T1,T2,T3,T4,T5,T6>(T1, T2, T3, T4, T5, T6)

Vytvoří novou hodnotu řazené kolekce členů s 6 komponentami (sexuple).Creates a new value tuple with 6 components (a sexuple).

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6>
 static ValueTuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6> Create(T1 item1, T2 item2, T3 item3, T4 item4, T5 item5, T6 item6);
public static (T1,T2,T3,T4,T5,T6) Create<T1,T2,T3,T4,T5,T6> (T1 item1, T2 item2, T3 item3, T4 item4, T5 item5, T6 item6);
static member Create : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 -> ValueTuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5, 'T6>
Public Shared Function Create(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6) (item1 As T1, item2 As T2, item3 As T3, item4 As T4, item5 As T5, item6 As T6) As ValueTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6)

Type Parameters

T1

Typ první součásti řazené kolekce členů.The type of the value tuple's first component.

T2

Typ druhé součásti řazené kolekce členů.The type of the value tuple's second component.

T3

Typ třetí součásti řazené kolekce členů hodnoty.The type of the value tuple's third component.

T4

Typ čtvrté součásti řazené kolekce členů hodnoty.The type of the value tuple's fourth component.

T5

Typ páté součásti řazené kolekce členů hodnoty.The type of the value tuple's fifth component.

T6

Typ šesté součásti řazené kolekce členů hodnoty.The type of the value tuple's sixth component.

Parameters

item1
T1

Hodnota první součásti řazené kolekce členů.The value of the value tuple's first component.

item2
T2

Hodnota druhé součásti řazené kolekce členů.The value of the value tuple's second component.

item3
T3

Hodnota třetí součásti řazené kolekce členů hodnoty.The value of the value tuple's third component.

item4
T4

Hodnota čtvrté součásti řazené kolekce členů.The value of the value tuple's fourth component.

item5
T5

Hodnota páté součásti řazené kolekce členů hodnoty.The value of the value tuple's fifth component.

item6
T6

Hodnota šesté součásti řazené kolekce členů hodnoty.The value of the value tuple's sixth component.

Returns

ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>

Hodnota řazené kolekce členů s 6 komponentami.A value tuple with 6 components.

Remarks

Create je pomocná metoda, kterou můžete volat, pokud chcete vytvořit instanci řazené kolekce členů hodnoty 6, aniž byste museli explicitně zadat typy jeho komponent.Create is a helper method that you can call to instantiate a 6-component value tuple without having to explicitly specify the types of its components.

Create<T1,T2,T3,T4,T5>(T1, T2, T3, T4, T5)

Vytvoří novou hodnotu řazené kolekce členů s 5 komponentami (quintuple).Creates a new value tuple with 5 components (a quintuple).

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5>
 static ValueTuple<T1, T2, T3, T4, T5> Create(T1 item1, T2 item2, T3 item3, T4 item4, T5 item5);
public static (T1,T2,T3,T4,T5) Create<T1,T2,T3,T4,T5> (T1 item1, T2 item2, T3 item3, T4 item4, T5 item5);
static member Create : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 -> ValueTuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5>
Public Shared Function Create(Of T1, T2, T3, T4, T5) (item1 As T1, item2 As T2, item3 As T3, item4 As T4, item5 As T5) As ValueTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5)

Type Parameters

T1

Typ první součásti řazené kolekce členů.The type of the value tuple's first component.

T2

Typ druhé součásti řazené kolekce členů.The type of the value tuple's second component.

T3

Typ třetí součásti řazené kolekce členů hodnoty.The type of the value tuple's third component.

T4

Typ čtvrté součásti řazené kolekce členů hodnoty.The type of the value tuple's fourth component.

T5

Typ páté součásti řazené kolekce členů hodnoty.The type of the value tuple's fifth component.

Parameters

item1
T1

Hodnota první součásti řazené kolekce členů.The value of the value tuple's first component.

item2
T2

Hodnota druhé součásti řazené kolekce členů.The value of the value tuple's second component.

item3
T3

Hodnota třetí součásti řazené kolekce členů hodnoty.The value of the value tuple's third component.

item4
T4

Hodnota čtvrté součásti řazené kolekce členů.The value of the value tuple's fourth component.

item5
T5

Hodnota páté součásti řazené kolekce členů hodnoty.The value of the value tuple's fifth component.

Returns

ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5>

Hodnota řazené kolekce členů s 5 komponentami.A value tuple with 5 components.

Remarks

Create je pomocná metoda, kterou můžete volat, chcete-li vytvořit instanci řazené kolekce členů s hodnotou 5, aniž byste museli explicitně zadat typy jeho komponent.Create is a helper method that you can call to instantiate a 5-component value tuple without having to explicitly specify the types of its components.

Create<T1,T2,T3,T4>(T1, T2, T3, T4)

Vytvoří novou řazenou kolekci členů se 4 součástmi (čtyřnásobnou).Creates a new value tuple with 4 components (a quadruple).

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4>
 static ValueTuple<T1, T2, T3, T4> Create(T1 item1, T2 item2, T3 item3, T4 item4);
public static (T1,T2,T3,T4) Create<T1,T2,T3,T4> (T1 item1, T2 item2, T3 item3, T4 item4);
static member Create : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 -> ValueTuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4>
Public Shared Function Create(Of T1, T2, T3, T4) (item1 As T1, item2 As T2, item3 As T3, item4 As T4) As ValueTuple(Of T1, T2, T3, T4)

Type Parameters

T1

Typ první součásti řazené kolekce členů.The type of the value tuple's first component.

T2

Typ druhé součásti řazené kolekce členů.The type of the value tuple's second component.

T3

Typ třetí součásti řazené kolekce členů hodnoty.The type of the value tuple's third component.

T4

Typ čtvrté součásti řazené kolekce členů hodnoty.The type of the value tuple's fourth component.

Parameters

item1
T1

Hodnota první součásti řazené kolekce členů.The value of the value tuple's first component.

item2
T2

Hodnota druhé součásti řazené kolekce členů.The value of the value tuple's second component.

item3
T3

Hodnota třetí součásti řazené kolekce členů hodnoty.The value of the value tuple's third component.

item4
T4

Hodnota čtvrté součásti řazené kolekce členů.The value of the value tuple's fourth component.

Returns

ValueTuple<T1,T2,T3,T4>

Hodnota řazené kolekce členů se 4 komponentami.A value tuple with 4 components.

Remarks

Create je pomocná metoda, kterou můžete volat pro vytvoření instance řazené kolekce členů hodnoty 4 komponenty bez nutnosti explicitně zadat typy jeho komponent.Create is a helper method that you can call to instantiate an 4-component value tuple without having to explicitly specify the types of its components.

Create<T1,T2,T3>(T1, T2, T3)

Vytvoří novou hodnotu řazené kolekce členů se 3 komponentami (Troji).Creates a new value tuple with 3 components (a triple).

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3>
 static ValueTuple<T1, T2, T3> Create(T1 item1, T2 item2, T3 item3);
public static (T1,T2,T3) Create<T1,T2,T3> (T1 item1, T2 item2, T3 item3);
static member Create : 'T1 * 'T2 * 'T3 -> ValueTuple<'T1, 'T2, 'T3>
Public Shared Function Create(Of T1, T2, T3) (item1 As T1, item2 As T2, item3 As T3) As ValueTuple(Of T1, T2, T3)

Type Parameters

T1

Typ první součásti řazené kolekce členů.The type of the value tuple's first component.

T2

Typ druhé součásti řazené kolekce členů.The type of the value tuple's second component.

T3

Typ třetí součásti řazené kolekce členů hodnoty.The type of the value tuple's third component.

Parameters

item1
T1

Hodnota první součásti řazené kolekce členů.The value of the value tuple's first component.

item2
T2

Hodnota druhé součásti řazené kolekce členů.The value of the value tuple's second component.

item3
T3

Hodnota třetí součásti řazené kolekce členů hodnoty.The value of the value tuple's third component.

Returns

ValueTuple<T1,T2,T3>

Hodnota řazené kolekce členů se 3 komponentami.A value tuple with 3 components.

Remarks

Create je pomocná metoda, kterou můžete volat, chcete-li vytvořit instanci řazené kolekce členů hodnoty 3 komponenty bez nutnosti explicitně zadat typy jeho komponent.Create is a helper method that you can call to instantiate an 3-component value tuple without having to explicitly specify the types of its components.

Create<T1,T2>(T1, T2)

Vytvoří novou hodnotu řazené kolekce členů se 2 komponentami (dvojice).Creates a new value tuple with 2 components (a pair).

public:
generic <typename T1, typename T2>
 static ValueTuple<T1, T2> Create(T1 item1, T2 item2);
public static (T1,T2) Create<T1,T2> (T1 item1, T2 item2);
static member Create : 'T1 * 'T2 -> ValueTuple<'T1, 'T2>
Public Shared Function Create(Of T1, T2) (item1 As T1, item2 As T2) As ValueTuple(Of T1, T2)

Type Parameters

T1

Typ první součásti řazené kolekce členů.The type of the value tuple's first component.

T2

Typ druhé součásti řazené kolekce členů.The type of the value tuple's second component.

Parameters

item1
T1

Hodnota první součásti řazené kolekce členů.The value of the value tuple's first component.

item2
T2

Hodnota druhé součásti řazené kolekce členů.The value of the value tuple's second component.

Returns

ValueTuple<T1,T2>

Hodnota řazené kolekce členů se 2 komponentami.A value tuple with 2 components.

Remarks

Create je pomocná metoda, kterou můžete volat, chcete-li vytvořit instanci řazené kolekce členů hodnoty 2 komponenty bez nutnosti explicitně zadat typy jeho komponent.Create is a helper method that you can call to instantiate an 2-component value tuple without having to explicitly specify the types of its components.

Create<T1>(T1)

Vytvoří novou množinu členů s hodnotou 1 součásti (singleton).Creates a new value tuple with 1 component (a singleton).

public:
generic <typename T1>
 static ValueTuple<T1> Create(T1 item1);
public static (T1) Create<T1> (T1 item1);
static member Create : 'T1 -> ValueTuple<'T1>
Public Shared Function Create(Of T1) (item1 As T1) As ValueTuple(Of T1)

Type Parameters

T1

Typ součásti řazené kolekce členů.The type of the value tuple's only component.

Parameters

item1
T1

Hodnota pouze součásti řazené kolekce členů.The value of the value tuple's only component.

Returns

ValueTuple<T1>

Hodnota řazené kolekce členů s 1 komponentouA value tuple with 1 component.

Remarks

Create je pomocná metoda, kterou můžete volat pro vytvoření instance řazené kolekce členů hodnoty 1 komponenty bez nutnosti explicitně zadat typ jeho komponenty.Create is a helper method that you can call to instantiate a 1-component value tuple without having to explicitly specify the type of its component.

Applies to