Cache Konstruktor

Definice

Inicializuje novou instanci Cache třídy.Initializes a new instance of the Cache class.

public:
 Cache();
public Cache ();
Public Sub New ()

Platí pro