Cache.IEnumerable.GetEnumerator Metoda

Definice

Vrátí enumerátor, který může iterovat v Cache kolekci objektů.Returns an enumerator that can iterate through the Cache object collection.

 virtual System::Collections::IEnumerator ^ System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator() = System::Collections::IEnumerable::GetEnumerator;
System.Collections.IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator ();
abstract member System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Function GetEnumerator () As IEnumerator Implements IEnumerable.GetEnumerator

Návraty

IEnumerator

Enumerátor, který lze iterovat v Cache kolekci objektů.An enumerator that can iterate through the Cache object collection.

Implementuje

Platí pro