ExceptionResult Třída

Definice

Výsledek akce, který vrátí Status500InternalServerError odpověď a provede vyjednávání obsahu na HttpError základě Exception .

public class ExceptionResult : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ObjectResult
type ExceptionResult = class
    inherit ObjectResult
Public Class ExceptionResult
Inherits ObjectResult
Dědičnost
ExceptionResult

Konstruktory

ExceptionResult(Exception, Boolean)

Inicializuje novou instanci ExceptionResult třídy.

Vlastnosti

ContentTypes

Získá nebo nastaví MediaTypeCollection.

(Zděděno od ObjectResult)
DeclaredType

Získá nebo nastaví deklarovaný typ.

(Zděděno od ObjectResult)
Exception

Získá výjimku, která se má zahrnout do chyby.

Formatters

Kolekce IOutputFormatter.

(Zděděno od ObjectResult)
IncludeErrorDetail

Načte hodnotu, která označuje, jestli má chyba obsahovat zprávy výjimek.

StatusCode

Získá nebo nastaví stavový kód HTTP.

(Zděděno od ObjectResult)
Value

Výsledek objektu.

(Zděděno od ObjectResult)

Metody

ExecuteResult(ActionContext)

Provede operaci výsledku metody akce synchronně. Tato metoda je volána MVC ke zpracování výsledku metody akce.

(Zděděno od ActionResult)
ExecuteResultAsync(ActionContext)

Provede operaci výsledku metody akce asynchronně. Tato metoda je volána MVC ke zpracování výsledku metody akce.

OnFormatting(ActionContext)

Tato metoda se volá před zápisem formátovače do výstupního datového proudu.

(Zděděno od ObjectResult)

Platí pro