InvalidModelStateResult Třída

Definice

Výsledek akce, který vrátí Status400BadRequest odpověď a provede vyjednávání obsahu na HttpError základě ModelStateDictionary .

public class InvalidModelStateResult : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ObjectResult
type InvalidModelStateResult = class
    inherit ObjectResult
Public Class InvalidModelStateResult
Inherits ObjectResult
Dědičnost
InvalidModelStateResult

Konstruktory

InvalidModelStateResult(ModelStateDictionary, Boolean)

Inicializuje novou instanci InvalidModelStateResult třídy.

Vlastnosti

ContentTypes

Získá nebo nastaví MediaTypeCollection.

(Zděděno od ObjectResult)
DeclaredType

Získá nebo nastaví deklarovaný typ.

(Zděděno od ObjectResult)
Formatters

Kolekce IOutputFormatter.

(Zděděno od ObjectResult)
IncludeErrorDetail

Načte hodnotu, která označuje, jestli má chyba obsahovat zprávy výjimek.

ModelState

Získá stav modelu, který se má zahrnout do chyby.

StatusCode

Získá nebo nastaví stavový kód HTTP.

(Zděděno od ObjectResult)
Value

Výsledek objektu.

(Zděděno od ObjectResult)

Metody

ExecuteResult(ActionContext)

Provede operaci výsledku metody akce synchronně. Tato metoda je volána MVC ke zpracování výsledku metody akce.

(Zděděno od ActionResult)
ExecuteResultAsync(ActionContext)

Provede operaci výsledku metody akce asynchronně. Tato metoda je volána MVC ke zpracování výsledku metody akce.

OnFormatting(ActionContext)

Tato metoda se volá před zápisem formátovače do výstupního datového proudu.

(Zděděno od ObjectResult)

Platí pro