HttpApplication.PostAuthenticateRequest Událost

Definice

Vyvolá se v případě, že modul zabezpečení zavedl identitu uživatele.Occurs when a security module has established the identity of the user.

public:
 event EventHandler ^ PostAuthenticateRequest;
public event EventHandler PostAuthenticateRequest;
member this.PostAuthenticateRequest : EventHandler 
Public Custom Event PostAuthenticateRequest As EventHandler 

Event Type

EventHandler

Poznámky

PostAuthenticateRequestUdálost je vyvolána poté, co dojde AuthenticateRequest k události.The PostAuthenticateRequest event is raised after the AuthenticateRequest event has occurred. Funkce, které se přihlásí k odběru PostAuthenticateRequest události, mají přístup ke všem datům, která zpracovává PostAuthenticateRequest .Functionality that subscribes to the PostAuthenticateRequest event can access any data that is processed by the PostAuthenticateRequest.

Další informace o zpracování událostí naleznete v tématu manipulace a vyvolávání událostí.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Platí pro

Viz také