ModelBinderErrorMessageProvider Delegát

Definice

Představuje metodu, která poskytuje chybovou zprávu modelu vazby.Represents a method that provides a model-binding error message.

public delegate System::String ^ ModelBinderErrorMessageProvider(ModelBindingExecutionContext ^ modelBindingExecutionContext, ModelMetadata ^ modelMetadata, System::Object ^ incomingValue);
public delegate string ModelBinderErrorMessageProvider(ModelBindingExecutionContext modelBindingExecutionContext, ModelMetadata modelMetadata, object incomingValue);
type ModelBinderErrorMessageProvider = delegate of ModelBindingExecutionContext * ModelMetadata * obj -> string
Public Delegate Function ModelBinderErrorMessageProvider(modelBindingExecutionContext As ModelBindingExecutionContext, modelMetadata As ModelMetadata, incomingValue As Object) As String 

Parametry

modelBindingExecutionContext
ModelBindingExecutionContext

Kontext spuštění vazby modeluThe model binding execution context. Pokud je kontext spuštění vazby modelu, vytvoří se null a vrátí nový.If the model binding execution context is null, a new one is created and returned.

modelMetadata
ModelMetadata

Metadata modelu.The model metadata.

incomingValue
Object

Příchozí hodnota.An incoming value.

Návratová hodnota

String

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro