Control.AddedControl(Control, Int32) Metoda

Definice

Volá se po přidání podřízeného ovládacího prvku do Controls kolekce Control objektu.Called after a child control is added to the Controls collection of the Control object.

protected public:
 virtual void AddedControl(System::Web::UI::Control ^ control, int index);
protected internal virtual void AddedControl (System.Web.UI.Control control, int index);
abstract member AddedControl : System.Web.UI.Control * int -> unit
override this.AddedControl : System.Web.UI.Control * int -> unit
Protected Friend Overridable Sub AddedControl (control As Control, index As Integer)

Parametry

control
Control

ControlPřidaných.The Control that has been added.

index
Int32

Index ovládacího prvku v Controls kolekciThe index of the control in the Controls collection.

Výjimky

controlje Substitution ovládací prvek.control is a Substitution control.

Poznámky

AddedControlMetoda je volána bezprostředně po přidání ovládacího prvku do Controls kolekce.The AddedControl method is called immediately after a control is added to the Controls collection.

Platí pro

Viz také