Control.DataBindChildren Metoda

Definice

Váže zdroj dat k podřízeným ovládacím prvkům serverového ovládacího prvku.Binds a data source to the server control's child controls.

protected:
 virtual void DataBindChildren();
protected virtual void DataBindChildren ();
abstract member DataBindChildren : unit -> unit
override this.DataBindChildren : unit -> unit
Protected Overridable Sub DataBindChildren ()

Poznámky

Použijte DataBindChildren metodu pro svázání zdroje dat s podřízenými ovládacími prvky serverového ovládacího prvku.Use the DataBindChildren method to bind a data source to the child controls of a server control.

Poznámka

Při volání na serverový ovládací prvek Tato metoda neváže data k ovládacímu prvku.When called on a server control, this method does not bind data to the control. Chcete-li vytvořit navázání ovládacího prvku serveru a všech jeho podřízených ovládacích prvků, zavolejte DataBind metodu.To bind a server control and all its child controls, call the DataBind method.

Platí pro

Viz také