Control.SetDesignModeState(IDictionary) Metoda

Definice

Nastaví data při návrhu ovládacího prvku.Sets design-time data for a control.

protected:
 virtual void SetDesignModeState(System::Collections::IDictionary ^ data);
protected virtual void SetDesignModeState (System.Collections.IDictionary data);
abstract member SetDesignModeState : System.Collections.IDictionary -> unit
override this.SetDesignModeState : System.Collections.IDictionary -> unit
Protected Overridable Sub SetDesignModeState (data As IDictionary)

Parametry

data
IDictionary

IDictionaryObsahující data v době návrhu ovládacího prvku.An IDictionary containing the design-time data for the control.

Poznámky

SetDesignModeStateMetoda ukládá data v době návrhu ovládacího prvku.The SetDesignModeState method saves design-time data for a control.

Poznámky pro dědice

Tuto metodu musíte přepsat, chcete-li uložit data v době návrhu, které ovládací prvek vyžaduje.You must override this method to save the design-time data your control requires.

Platí pro