Control.IControlDesignerAccessor.SetOwnerControl(Control) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu SetOwnerControl(Control) .For a description of this member, see SetOwnerControl(Control).

 virtual void System.Web.UI.IControlDesignerAccessor.SetOwnerControl(System::Web::UI::Control ^ owner) = System::Web::UI::IControlDesignerAccessor::SetOwnerControl;
void IControlDesignerAccessor.SetOwnerControl (System.Web.UI.Control owner);
abstract member System.Web.UI.IControlDesignerAccessor.SetOwnerControl : System.Web.UI.Control -> unit
override this.System.Web.UI.IControlDesignerAccessor.SetOwnerControl : System.Web.UI.Control -> unit
Sub SetOwnerControl (owner As Control) Implements IControlDesignerAccessor.SetOwnerControl

Parametry

owner
Control

Vlastník ovládacího prvkuThe owner of the control.

Implementuje

Výjimky

ownerje nastaven na aktuální ovládací prvek.owner is set to the current control.

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že Control je instance přetypování na IControlDesignerAccessor rozhraní.It can be used only when the Control instance is cast to an IControlDesignerAccessor interface.

IControlDesignerAccessorRozhraní je používán návrhářem ovládacího prvku k provádění akcí návrhu v době návrhu.The IControlDesignerAccessor interface is used by a control designer to perform design-time actions on the control.

Platí pro