DataControlExtensions.EnableDynamicData Metoda

Definice

Povoluje chování dynamických dat pro určený ovládací prvek dat.Enables Dynamic Data behavior for the specified data control.

Přetížení

EnableDynamicData(INamingContainer, Type)

Povoluje chování dynamických dat pro určený ovládací prvek dat.Enables Dynamic Data behavior for the specified data control.

EnableDynamicData(INamingContainer, Type, IDictionary<String,Object>)

Povoluje chování dynamických dat pro určený ovládací prvek dat.Enables Dynamic Data behavior for the specified data control.

EnableDynamicData(INamingContainer, Type, Object)

Povoluje chování dynamických dat pro určený ovládací prvek dat.Enables Dynamic Data behavior for the specified data control.

EnableDynamicData(INamingContainer, Type)

Povoluje chování dynamických dat pro určený ovládací prvek dat.Enables Dynamic Data behavior for the specified data control.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void EnableDynamicData(System::Web::UI::INamingContainer ^ control, Type ^ entityType);
public static void EnableDynamicData (this System.Web.UI.INamingContainer control, Type entityType);
static member EnableDynamicData : System.Web.UI.INamingContainer * Type -> unit
<Extension()>
Public Sub EnableDynamicData (control As INamingContainer, entityType As Type)

Parametry

control
INamingContainer

Ovládací prvek dat, pro který se má povolit chování dynamických dat pro.The data control to enable Dynamic Data behavior for.

entityType
Type

Typ, který se má použít pro metadataThe type to use for metadata.

Platí pro

EnableDynamicData(INamingContainer, Type, IDictionary<String,Object>)

Povoluje chování dynamických dat pro určený ovládací prvek dat.Enables Dynamic Data behavior for the specified data control.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void EnableDynamicData(System::Web::UI::INamingContainer ^ control, Type ^ entityType, System::Collections::Generic::IDictionary<System::String ^, System::Object ^> ^ defaultValues);
public static void EnableDynamicData (this System.Web.UI.INamingContainer control, Type entityType, System.Collections.Generic.IDictionary<string,object> defaultValues);
static member EnableDynamicData : System.Web.UI.INamingContainer * Type * System.Collections.Generic.IDictionary<string, obj> -> unit
<Extension()>
Public Sub EnableDynamicData (control As INamingContainer, entityType As Type, defaultValues As IDictionary(Of String, Object))

Parametry

control
INamingContainer

Ovládací prvek dat, pro který se má povolit chování dynamických dat pro.The data control to enable Dynamic Data behavior for.

entityType
Type

Typ, který se má použít pro metadataThe type to use for metadata.

defaultValues
IDictionary<String,Object>

Výchozí hodnoty, které mají být použity s INamingContainer objektem.The default values to use with the INamingContainer object.

Platí pro

EnableDynamicData(INamingContainer, Type, Object)

Povoluje chování dynamických dat pro určený ovládací prvek dat.Enables Dynamic Data behavior for the specified data control.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void EnableDynamicData(System::Web::UI::INamingContainer ^ control, Type ^ entityType, System::Object ^ defaults);
public static void EnableDynamicData (this System.Web.UI.INamingContainer control, Type entityType, object defaults);
static member EnableDynamicData : System.Web.UI.INamingContainer * Type * obj -> unit
<Extension()>
Public Sub EnableDynamicData (control As INamingContainer, entityType As Type, defaults As Object)

Parametry

control
INamingContainer

Ovládací prvek dat, pro který se má povolit chování dynamických dat pro.The data control to enable Dynamic Data behavior for.

entityType
Type

Typ, který představuje tabulku, která se má zobrazit.The type that represents the table to display.

defaults
Object

Výchozí hodnoty, které mají být použity s INamingContainer objektem.The default values to use with the INamingContainer object.

Platí pro