ChartHatchStyle Výčet

Definice

Určuje styl šrafování pro prvek grafu.Specifies a hatching style for a chart element.

public enum class ChartHatchStyle
public enum ChartHatchStyle
type ChartHatchStyle = 
Public Enum ChartHatchStyle
Dědičnost
ChartHatchStyle

Pole

BackwardDiagonal 1

Styl zpětného šrafováníBackward diagonal style.

Cross 2

Příčný styl.Cross style.

DarkDownwardDiagonal 3

Tmavý styl šikmého dolůDark downward diagonal style.

DarkHorizontal 4

Tmavý vodorovný stylDark horizontal style.

DarkUpwardDiagonal 5

Tmavý styl šikmo nahoruDark upward diagonal style.

DarkVertical 6

Tmavý svislý stylDark vertical style.

DashedDownwardDiagonal 7

Čárkovaný šikmý styl.Dashed downward diagonal style.

DashedHorizontal 8

Čárkovaně vodorovný styl.Dashed horizontal style.

DashedUpwardDiagonal 9

Čárkovaný šikmý styl.Dashed upward diagonal style.

DashedVertical 10

Čárkovaný svislý styl.Dashed vertical style.

DiagonalBrick 11

Šikmý styl cihlyDiagonal brick style.

DiagonalCross 12

Diagonální vzájemný styl.Diagonal cross style.

Divot 13

Styl drnově šrafovanáDivot style.

DottedDiamond 14

Formát tečkované kosočtverce.Dotted diamond style.

DottedGrid 15

Styl tečkované mřížkyDotted grid style.

ForwardDiagonal 16

Styl úhlopříčného dopřednéForward diagonal style.

Horizontal 17

Vodorovný stylHorizontal style.

HorizontalBrick 18

Vodorovný styl cihlyHorizontal brick style.

LargeCheckerBoard 19

Styl panelu velké kontroly.Large checker board style.

LargeConfetti 20

Velký styl tečky.Large confetti style.

LargeGrid 21

Styl velké mřížkyLarge grid style.

LightDownwardDiagonal 22

Světlý styl šikmého dolůLight downward diagonal style.

LightHorizontal 23

Světlý vodorovný stylLight horizontal style.

LightUpwardDiagonal 24

Světlý šikmý stylLight upward diagonal style.

LightVertical 25

Světlý vertikální stylLight vertical style.

NarrowHorizontal 26

Úzký vodorovný styl.Narrow horizontal style.

NarrowVertical 27

Zúžený svislý stylNarrow vertical style.

None 0

Žádný styl šrafování.No hatching style.

OutlinedDiamond 28

Obrysový styl kosočtverceOutlined diamond style.

Percent05 29

Styl Percent05Percent05 style.

Percent10 30

Styl Percent10Percent10 style.

Percent20 31

Styl Percent20Percent20 style.

Percent25 32

Styl Percent25Percent25 style.

Percent30 33

Styl Percent30Percent30 style.

Percent40 34

Styl Percent40Percent40 style.

Percent50 35

Styl Percent50Percent50 style.

Percent60 36

Styl Percent60Percent60 style.

Percent70 37

Styl Percent70Percent70 style.

Percent75 38

Styl Percent75Percent75 style.

Percent80 39

Styl Percent80Percent80 style.

Percent90 40

Styl Percent90Percent90 style.

Plaid 41

Styl PlaidPlaid style.

Shingle 42

Styl střešní taškyShingle style.

SmallCheckerBoard 43

Styl panelu malé kontroly.Small checker board style.

SmallConfetti 44

Styl malé tečkySmall confetti style.

SmallGrid 45

Styl malé mřížkySmall grid style.

SolidDiamond 46

Styl plné kosočtverceSolid diamond style.

Sphere 47

Styl kouleSphere style.

Trellis 48

Styl šikmá Jemná mřížkaTrellis style.

Vertical 49

Vertikální stylVertical style.

Wave 50

Styl Wave.Wave style.

Weave 51

Styl styluWeave style.

WideDownwardDiagonal 52

Styl pravé šikmé úhlopříčkyWide downward diagonal style.

WideUpwardDiagonal 53

Styl vodorovně šikmo nahoru.Wide upward diagonal style.

ZigZag 54

Klikatý styl.Zigzag style.

Poznámky

ChartHatchStyleVýčet představuje šrafované styly, které lze použít pro nejrůznější prvky grafu, například ChartArea , Legend a tak dále.The ChartHatchStyle enumeration represents the hatching styles that can be used for numerous chart elements, such as the ChartArea, Legend, and so forth.

Nastavení BackHatchStyle vlastnosti objektu grafu na libovolný člen tohoto výčtu s výjimkou žádné způsobí, že se pro element grafu použije odpovídající styl šrafování.Setting the BackHatchStyle property of a chart element object to any member of this enumeration except None will cause the corresponding hatching style to be applied to the chart element.

Platí pro