IControlDesignerAccessor.GetDesignModeState Metoda

Definice

Při implementaci Získá stav z ovládacího prvku při použití na návrhové ploše.When implemented, gets the state from the control during use on the design surface.

public:
 System::Collections::IDictionary ^ GetDesignModeState();
public System.Collections.IDictionary GetDesignModeState ();
abstract member GetDesignModeState : unit -> System.Collections.IDictionary
Public Function GetDesignModeState () As IDictionary

Návraty

IDictionary

IDictionaryStav ovládacího prvku.An IDictionary of the control state.

Poznámky

Tato metoda je používána pouze návrháři ovládacích prvků.This method is used only by control designers.

Platí pro

Viz také