IControlDesignerAccessor.SetOwnerControl(Control) Metoda

Definice

Při implementaci určuje ovládací prvek, který funguje jako vlastník ovládacího prvku implementující tuto metodu.When implemented, specifies the control that acts as the owner to the control implementing this method.

public:
 void SetOwnerControl(System::Web::UI::Control ^ owner);
public void SetOwnerControl (System.Web.UI.Control owner);
abstract member SetOwnerControl : System.Web.UI.Control -> unit
Public Sub SetOwnerControl (owner As Control)

Parametry

owner
Control

Ovládací prvek, který bude fungovat jako vlastník.The control to act as owner.

Poznámky

Ve scénáři složeného kontejneru, kde jeden ovládací prvek obsahuje jiný ovládací prvek, je kontejner vlastníkem ovládacího prvku.In a composite container scenario where one control contains another control, the container is the control owner.

Platí pro

Viz také