IControlDesignerAccessor.UserData Vlastnost

Definice

Při implementaci aplikace získá kolekci informací, které mohou být k dispozici v návrháři ovládacího prvku.When implemented, gets a collection of information that can be accessed by a control designer.

public:
 property System::Collections::IDictionary ^ UserData { System::Collections::IDictionary ^ get(); };
public System.Collections.IDictionary UserData { get; }
member this.UserData : System.Collections.IDictionary
Public ReadOnly Property UserData As IDictionary

Hodnota vlastnosti

IDictionary

IDictionaryObsahuje informace o ovládacím prvku.An IDictionary containing information about the control.

Poznámky

Vlastnosti a obsah ovládacího prvku mohou být zachovány, aby ovládací prvek zachoval stav v prostředí při návrhu.A control's properties and content can be persisted, so that the control maintains state in the design-time environment. Tato vlastnost je používána pouze návrháři ovládacích prvků.This property is used only by control designers.

Platí pro

Viz také