IDataBindingsAccessor.HasDataBindings Vlastnost

Definice

Načte hodnotu, která označuje, zda ovládací prvek obsahuje libovolnou logiku datové vazby.Gets a value indicating whether the control contains any data-binding logic.

public:
 property bool HasDataBindings { bool get(); };
public bool HasDataBindings { get; }
member this.HasDataBindings : bool
Public ReadOnly Property HasDataBindings As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true, pokud ovládací prvek obsahuje logiku datové vazby.true if the control contains data binding logic.

Platí pro