IParserAccessor.AddParsedSubObject(Object) Metoda

Definice

Při implementaci ovládacím prvkem serveru ASP.NET upozorní ovládací prvek serveru, že byl analyzován prvek, buď XML nebo HTML.When implemented by an ASP.NET server control, notifies the server control that an element, either XML or HTML, was parsed.

public:
 void AddParsedSubObject(System::Object ^ obj);
public void AddParsedSubObject (object obj);
abstract member AddParsedSubObject : obj -> unit
Public Sub AddParsedSubObject (obj As Object)

Parametry

obj
Object

Rozhraní Object , které bylo analyzováno.The Object that was parsed.

Platí pro

Viz také