TemplateBuilder.CloseControl Metoda

Definice

Voláno analyzátorem pro informování tvůrce, že analýza počátečních a uzavíracích značek ovládacího prvku je dokončena.Called by the parser to inform the builder that the parsing of the control's opening and closing tags is complete.

public:
 override void CloseControl();
public override void CloseControl ();
override this.CloseControl : unit -> unit
Public Overrides Sub CloseControl ()

Platí pro

Viz také