TemplateControl.SetStringResourcePointer(Object, Int32) Metoda

Definice

Nastaví ukazatel na prostředek řetězce.Sets a pointer to a string resource. SetStringResourcePointer(Object, Int32)Metoda je používána generovanými třídami a není určena pro použití v rámci vašeho kódu.The SetStringResourcePointer(Object, Int32) method is used by generated classes and is not intended for use from within your code.

protected:
 void SetStringResourcePointer(System::Object ^ stringResourcePointer, int maxResourceOffset);
protected void SetStringResourcePointer (object stringResourcePointer, int maxResourceOffset);
member this.SetStringResourcePointer : obj * int -> unit
Protected Sub SetStringResourcePointer (stringResourcePointer As Object, maxResourceOffset As Integer)

Parametry

stringResourcePointer
Object

Objekt představující ukazatel na prostředek řetězce.An object representing the pointer to the string resource.

maxResourceOffset
Int32

Velikost prostředkuThe resource size.

Platí pro