UserControl.DesignerInitialize Metoda

Definice

Provede všechny inicializační kroky v uživatelském ovládacím prvku, které jsou vyžadovány návrháři RAD.Performs any initialization steps on the user control that are required by RAD designers.

public:
 void DesignerInitialize();
public void DesignerInitialize ();
member this.DesignerInitialize : unit -> unit
Public Sub DesignerInitialize ()

Příklady

V následujícím příkladu je volána DesignerInitialize metoda během Page_Init fáze zpracování žádosti.The following example calls the DesignerInitialize method during the Page_Init stage of request processing. Tím se uživatelský ovládací prvek zpřístupní pro návrháře RAD, jako je například Visual Studio 2005Visual Studio 2005 .This makes the user control available to a RAD designer such as Visual Studio 2005Visual Studio 2005.


// Initialize the UserControl object that has been created declaratively. 
myControl.InitializeAsUserControl(this);


' Initialize the UserControl object that has been created declaratively.
myControl.InitializeAsUserControl(Me)

Platí pro

Viz také