UserControlControlBuilder.SetTagInnerText(String) Metoda

Definice

Poskytuje UserControlControlBuilder objekt s vnitřním textem značky ovládacího prvku.Provides the UserControlControlBuilder object with the inner text of the control tag.

public:
 override void SetTagInnerText(System::String ^ text);
public override void SetTagInnerText (string text);
override this.SetTagInnerText : string -> unit
Public Overrides Sub SetTagInnerText (text As String)

Parametry

text
String

Text, který má být poskytnut.The text to be provided.

Platí pro

Viz také