BaseDataList.AddParsedSubObject(Object) Metoda

Definice

Oznamuje ovládacímu prvku serveru, že došlo k analýze prvku, buď XML nebo HTML, a přidá prvek do kolekce ovládacího prvku serveru ControlCollection .Notifies the server control that an element, either XML or HTML, was parsed, and adds the element to the server control's ControlCollection collection.

protected:
 override void AddParsedSubObject(System::Object ^ obj);
protected override void AddParsedSubObject (object obj);
override this.AddParsedSubObject : obj -> unit
Protected Overrides Sub AddParsedSubObject (obj As Object)

Parametry

obj
Object

ObjectKterý představuje analyzovaný element.An Object that represents the parsed element.

Platí pro