DataKeyCollection.SyncRoot Vlastnost

Definice

Získává objekt, který slouží k synchronizaci přístupu k DataKeyCollection .Gets the object used to synchronize access to the DataKeyCollection.

public:
 property System::Object ^ SyncRoot { System::Object ^ get(); };
public object SyncRoot { get; }
member this.SyncRoot : obj
Public ReadOnly Property SyncRoot As Object

Hodnota vlastnosti

Object

A Object dá se použít k synchronizaci přístupu ke kolekci.A Object that can be used to synchronize access to the collection.

Implementuje

Poznámky

Objekt vrácený v této implementaci je DataKeyCollection samotný objekt.The object returned in this implementation is the DataKeyCollection object itself.

Další informace o této SyncRoot vlastnosti naleznete v tématu ICollection.SyncRoot vlastnost System.Collections.ICollection rozhraní.For more information on the SyncRoot property, see the ICollection.SyncRoot property of the System.Collections.ICollection interface.

Platí pro

Viz také