WebControl.HasAttributes Vlastnost

Definice

Načte hodnotu, která označuje, zda má ovládací prvek nastavené atributy.Gets a value indicating whether the control has attributes set.

public:
 property bool HasAttributes { bool get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public bool HasAttributes { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.HasAttributes : bool
Public ReadOnly Property HasAttributes As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

truePokud má ovládací prvek nastavené atributy; v opačném případě false .true if the control has attributes set; otherwise, false.

Atributy

Poznámky

HasAttributesVlastnost vrací, true Pokud WebControl má instance páry atribut název/hodnota.The HasAttributes property returns true when the WebControl instance has attribute name/value pairs. Páry atributů lze nastavit buď ve vlastnosti, nebo ve stavu zobrazení.The attribute pairs can be set either in the property or in the view state.

Platí pro

Viz také