RowToParametersTransformer Konstruktor

Definice

Inicializuje novou instanci RowToParametersTransformer třídy.Initializes a new instance of the RowToParametersTransformer class.

public:
 RowToParametersTransformer();
public RowToParametersTransformer ();
Public Sub New ()

Platí pro