WizardStepCollection.GetEnumerator Metoda

Definice

Vrátí IEnumerator objekt implementovaný, který lze použít k iteraci WizardStepBase objektů odvozených v kolekci.Returns an IEnumerator-implemented object that can be used to iterate through the WizardStepBase-derived objects in the collection.

public:
 virtual System::Collections::IEnumerator ^ GetEnumerator();
public System.Collections.IEnumerator GetEnumerator ();
abstract member GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Public Function GetEnumerator () As IEnumerator

Návraty

IEnumerator

IEnumeratorObjekt implementovaný, který obsahuje všechny WizardStepBase objekty odvozené od WizardStepCollection kolekce.An IEnumerator-implemented object that contains all the WizardStepBase-derived objects in the WizardStepCollection collection.

Implementuje

Platí pro

Viz také