BrowserHelpers.GetVaryByCustomStringForOverriddenBrowser BrowserHelpers.GetVaryByCustomStringForOverriddenBrowser BrowserHelpers.GetVaryByCustomStringForOverriddenBrowser Method

Definition

Overloads

GetVaryByCustomStringForOverriddenBrowser(HttpContext) GetVaryByCustomStringForOverriddenBrowser(HttpContext)

Gets a string that varies based on the type of the browser.

GetVaryByCustomStringForOverriddenBrowser(HttpContextBase) GetVaryByCustomStringForOverriddenBrowser(HttpContextBase) GetVaryByCustomStringForOverriddenBrowser(HttpContextBase)

Gets a string that varies based on the type of the browser.

GetVaryByCustomStringForOverriddenBrowser(HttpContext) GetVaryByCustomStringForOverriddenBrowser(HttpContext)

Gets a string that varies based on the type of the browser.

public static string GetVaryByCustomStringForOverriddenBrowser (this System.Web.HttpContext httpContext);
static member GetVaryByCustomStringForOverriddenBrowser : System.Web.HttpContext -> string
Parameters
httpContext
HttpContext HttpContext HttpContext

The current context.

Returns

A string that identifies the browser.

GetVaryByCustomStringForOverriddenBrowser(HttpContextBase) GetVaryByCustomStringForOverriddenBrowser(HttpContextBase) GetVaryByCustomStringForOverriddenBrowser(HttpContextBase)

Gets a string that varies based on the type of the browser.

public static string GetVaryByCustomStringForOverriddenBrowser (this System.Web.HttpContextBase httpContext);
static member GetVaryByCustomStringForOverriddenBrowser : System.Web.HttpContextBase -> string
<Extension()>
Public Function GetVaryByCustomStringForOverriddenBrowser (httpContext As HttpContextBase) As String
Parameters
httpContext
HttpContextBase HttpContextBase HttpContextBase

The current context base.

Returns

A string that identifies the browser.

Applies to