ClientSideProviderFactoryCallback Delegát

Definice

Představuje metodu, která vytvoří zprostředkovatele automatizace uživatelského rozhraní na straně klienta pro okno.Represents the method that creates a client-side UI Automation provider for a window.

public delegate System::Windows::Automation::Provider::IRawElementProviderSimple ^ ClientSideProviderFactoryCallback(IntPtr hwnd, int idChild, int idObject);
public delegate System.Windows.Automation.Provider.IRawElementProviderSimple ClientSideProviderFactoryCallback(IntPtr hwnd, int idChild, int idObject);
type ClientSideProviderFactoryCallback = delegate of nativeint * int * int -> IRawElementProviderSimple
Public Delegate Function ClientSideProviderFactoryCallback(hwnd As IntPtr, idChild As Integer, idObject As Integer) As IRawElementProviderSimple 

Parametry

hwnd
IntPtr

Okno, pro které je poskytovatel vytvořenThe window for which the provider is created.

idChild
Int32

ID podřízeného objektu.The child ID of the object.

idObject
Int32

ID objektuThe ID of the object.

Návratová hodnota

IRawElementProviderSimple

Příklady

Příklad kódu naleznete v tématu vytvoření zprostředkovatele automatizace uživatelského rozhraní Client-Side.For example code, see Create a Client-Side UI Automation Provider.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro