MultipleViewPatternIdentifiers.SupportedViewsProperty Pole

Definice

Určuje vlastnost, která získá kolekci zobrazení pro konkrétní ovládací prvek.Identifies the property that gets the control-specific collection of views.

public: static initonly System::Windows::Automation::AutomationProperty ^ SupportedViewsProperty;
public static readonly System.Windows.Automation.AutomationProperty SupportedViewsProperty;
 staticval mutable SupportedViewsProperty : System.Windows.Automation.AutomationProperty
Public Shared ReadOnly SupportedViewsProperty As AutomationProperty 

Hodnota pole

AutomationProperty

Poznámky

Tento identifikátor používají Zprostředkovatelé automatizace uživatelského rozhraní.This identifier is used by UI Automation providers. Klientské aplikace automatizace uživatelského rozhraní by měly používat ekvivalentní pole v MultipleViewPattern .UI Automation client applications should use the equivalent field in MultipleViewPattern.

Platí pro

Viz také