AutomationPeer.GetAcceleratorKey Metoda

Definice

Získá kombinace klávesových zkratek pro prvek, který je spojen s automatizace uživatelského rozhraníUI Automation partnerským vztahem.Gets the accelerator key combinations for the element that is associated with the automatizace uživatelského rozhraníUI Automation peer.

public:
 System::String ^ GetAcceleratorKey();
public string GetAcceleratorKey ();
member this.GetAcceleratorKey : unit -> string
Public Function GetAcceleratorKey () As String

Návraty

String

Klávesová zkratkaThe accelerator key.

Výjimky

Veřejné volání této metody právě probíhá.A public call to this method is currently in progress.

Platí pro

Viz také