Canvas.Left Přidružená vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví hodnotu, která představuje vzdálenost mezi levou stranou prvku a levou stranou nadřazeného Canvasobjektu .

see GetLeft, and SetLeft
see GetLeft, and SetLeft
see GetLeft, and SetLeft

Poznámky

Posun Left podřízeného prvku nemá vliv na velikost nadřazeného Canvasprvku .

Pokud je zadáte, připojené vlastnosti Canvas.Top nebo Canvas.Left mají přednost před Canvas.Bottom vlastnostmi nebo Canvas.Right vlastnosti.

Informace o vlastnosti závislosti

Pole identifikátoru LeftProperty
Vlastnosti metadat nastavené na true Žádné

Platí pro

Viz také