ItemCollection.CanChangeLiveGrouping Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda zobrazení kolekce podporuje zapnutí nebo vypnutí seskupení dat v reálném čase.Gets a value that indicates whether the collection view supports turning grouping data in real time on or off.

public:
 property bool CanChangeLiveGrouping { bool get(); };
public bool CanChangeLiveGrouping { get; }
member this.CanChangeLiveGrouping : bool
Public ReadOnly Property CanChangeLiveGrouping As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud zobrazení kolekce podporuje zapnutí nebo vypnutí živého seskupení; v opačném případě false .true if the collection view supports turning live grouping on or off; otherwise, false.

Implementuje

Platí pro