ItemCollection.IItemProperties.ItemProperties Vlastnost

Definice

Získá kolekci, která obsahuje informace o vlastnostech, které jsou k dispozici pro položky v kolekci.Gets a collection that contains information about the properties that are available on the items in a collection.

property System::Collections::ObjectModel::ReadOnlyCollection<System::ComponentModel::ItemPropertyInfo ^> ^ System::ComponentModel::IItemProperties::ItemProperties { System::Collections::ObjectModel::ReadOnlyCollection<System::ComponentModel::ItemPropertyInfo ^> ^ get(); };
System.Collections.ObjectModel.ReadOnlyCollection<System.ComponentModel.ItemPropertyInfo> System.ComponentModel.IItemProperties.ItemProperties { get; }
member this.System.ComponentModel.IItemProperties.ItemProperties : System.Collections.ObjectModel.ReadOnlyCollection<System.ComponentModel.ItemPropertyInfo>
 ReadOnly Property ItemProperties As ReadOnlyCollection(Of ItemPropertyInfo) Implements IItemProperties.ItemProperties

Hodnota vlastnosti

ReadOnlyCollection<ItemPropertyInfo>

Kolekce obsahující informace o vlastnostech, které jsou k dispozici pro položky v kolekci.A collection that contains information about the properties that are available on the items in a collection.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že ItemCollection je instance přetypování na IItemProperties rozhraní.It can be used only when the ItemCollection instance is cast to an IItemProperties interface.

Platí pro