RibbonControlService.DismissPopup Přidružená událost

Definice

Nastane, pokud se zavře místní nabídka pásu karet.Occurs when a ribbon popup is closed.

see AddDismissPopupHandler, and RemoveDismissPopupHandler
see AddDismissPopupHandler, and RemoveDismissPopupHandler
see AddDismissPopupHandler, and RemoveDismissPopupHandler

Platí pro