RibbonDismissPopupMode Výčet

Definice

Definuje konstanty, které určují, zda DismissPopup připojená událost zavře všechny rozevírací nabídky v řetězci rozevíracích nebo pouze rozevíracích seznamu, který ukazatel myši nepřekračuje.Defines constants that specify whether the DismissPopup attached event closes all drop-downs in a chain of drop-downs or only drop-downs that the mouse pointer is not over.

public enum class RibbonDismissPopupMode
public enum RibbonDismissPopupMode
type RibbonDismissPopupMode = 
Public Enum RibbonDismissPopupMode
Dědičnost
RibbonDismissPopupMode

Pole

Always 0

Všechny rozevírací nabídky v řetězci jsou uzavřeny.All drop-downs in a chain are closed.

MousePhysicallyNotOver 1

Rozevírací nabídky v řetězu jsou uzavřeny až do těch, které jsou nad ukazatelem myši.Drop-downs in a chain are closed up to the one that the mouse pointer is over.

Platí pro