SelectedDatesCollection(Calendar) Konstruktor

Definice

Inicializuje novou instanci SelectedDatesCollection třídy.Initializes a new instance of the SelectedDatesCollection class.

public:
 SelectedDatesCollection(System::Windows::Controls::Calendar ^ owner);
public SelectedDatesCollection (System.Windows.Controls.Calendar owner);
new System.Windows.Controls.SelectedDatesCollection : System.Windows.Controls.Calendar -> System.Windows.Controls.SelectedDatesCollection
Public Sub New (owner As Calendar)

Parametry

owner
Calendar

CalendarPřidruženo k této kolekci.The Calendar associated with this collection.

Platí pro