BindingStatus Výčet

Definice

Popisuje stav vazby.

public enum class BindingStatus
public enum BindingStatus
type BindingStatus = 
Public Enum BindingStatus
Dědičnost
BindingStatus

Pole

Active 2

Vazba byla úspěšně aktivována. To znamená, že vazba byla připojena k jeho cílové vazbě (cíl) vlastnost a našel zdroj vazby (zdroj), přeložil Path a/nebo XPatha začal přenášet hodnoty.

AsyncRequestPending 4

Vazba čeká na dokončení asynchronní operace.

Detached 3

Vazba byla odpojena od jeho cílové vlastnosti.

Inactive 1

Vazba nebyla aktivována.

PathError 5

Vazba nemohla přeložit zdrojová cesta.

Unattached 0

Vazba ještě nebyla připojena ke své cílové vlastnosti.

UpdateSourceError 7

Vazba nemohla odeslat hodnotu do zdrojové vlastnosti.

UpdateTargetError 6

Vazba nemohla úspěšně vrátit zdrojovou hodnotu pro aktualizaci cílové hodnoty. Další informace naleznete v tématu FallbackValue.

Poznámky

Použití textu XAML

Tento výčet obvykle nepoužíváte v XAML.

Platí pro

Viz také