CollectionView.IsCurrentBeforeFirst Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda CurrentItem zobrazení je před začátkem kolekce.

public:
 virtual property bool IsCurrentBeforeFirst { bool get(); };
public virtual bool IsCurrentBeforeFirst { get; }
member this.IsCurrentBeforeFirst : bool
Public Overridable ReadOnly Property IsCurrentBeforeFirst As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true je-li CurrentItem zobrazení před začátkem kolekce; v opačném případě false.

Implementuje

Poznámky

Zobrazení kolekcí podporují koncept ukazatele aktuálního záznamu. Při procházení objektů v zobrazení kolekce přesouváte ukazatel záznamu, který umožňuje načíst objekt, který existuje v daném umístění v kolekci.

Platí pro

Viz také