CollectionView.IsDynamic Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda podkladová kolekce poskytuje oznámení o změnách.

protected:
 property bool IsDynamic { bool get(); };
protected bool IsDynamic { get; }
member this.IsDynamic : bool
Protected ReadOnly Property IsDynamic As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true pokud podkladová kolekce poskytuje oznámení o změnách; falsev opačném případě .

Platí pro