CollectionView.IsRefreshDeferred Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda existuje nevyužité DeferRefresh() použití.

protected:
 property bool IsRefreshDeferred { bool get(); };
protected bool IsRefreshDeferred { get; }
member this.IsRefreshDeferred : bool
Protected ReadOnly Property IsRefreshDeferred As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true je-li k dispozici nevyužité DeferRefresh() ; v opačném případě false.

Poznámky pro dědice

Odvozené třídy by se měly vyhnout volání Refresh() , pokud IsRefreshDeferred vrátí true.

Platí pro