CollectionView.MoveCurrentToNext Metoda

Definice

Nastaví položku za položkou CurrentItem v zobrazení jako CurrentItem.

public:
 virtual bool MoveCurrentToNext();
public virtual bool MoveCurrentToNext ();
abstract member MoveCurrentToNext : unit -> bool
override this.MoveCurrentToNext : unit -> bool
Public Overridable Function MoveCurrentToNext () As Boolean

Návraty

Boolean

true je-li výsledek CurrentItem položkou v zobrazení; falsev opačném případě .

Implementuje

Poznámky

Zobrazení kolekcí podporují koncept ukazatele aktuálního záznamu. Při procházení objektů v zobrazení kolekce přesouváte ukazatel záznamu, který umožňuje načíst objekt, který existuje v daném umístění v kolekci. Další informace najdete v tématu Vazby k kolekcím v přehledu datových vazeb.

Platí pro

Viz také