CollectionView.Refresh Metoda

Definice

Znovu vytvoří zobrazení.

public:
 virtual void Refresh();
public virtual void Refresh ();
abstract member Refresh : unit -> unit
override this.Refresh : unit -> unit
Public Overridable Sub Refresh ()

Implementuje

Poznámky

Když nastavíte Filtervlastnost , SortDescriptionsnebo GroupDescriptions vlastnost, dojde k aktualizaci. Tuto metodu Refresh nemusíte volat hned po nastavení jedné z těchto vlastností. Informace o tom, jak zpozdit automatickou aktualizaci, najdete v tématu DeferRefresh.

Odvozené třídy používají chráněnou RefreshOverride metodu k přepsání chování této metody.

Platí pro

Viz také