CollectionView.RefreshOverride Metoda

Definice

Znovu vytvoří zobrazení.

protected:
 virtual void RefreshOverride();
protected virtual void RefreshOverride ();
abstract member RefreshOverride : unit -> unit
override this.RefreshOverride : unit -> unit
Protected Overridable Sub RefreshOverride ()

Poznámky pro dědice

Odvozené třídy by měly tuto metodu přepsat, aby se změnilo chování Refresh() metody.

Platí pro