CollectionView.IEnumerable.GetEnumerator Metoda

Definice

IEnumerator Vrátí objekt, který můžete použít k výčtu položek v zobrazení.

 virtual System::Collections::IEnumerator ^ System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator() = System::Collections::IEnumerable::GetEnumerator;
System.Collections.IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator ();
abstract member System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Function GetEnumerator () As IEnumerator Implements IEnumerable.GetEnumerator

Návraty

IEnumerator

Objekt IEnumerator , který můžete použít k výčtu položek v zobrazení.

Implementuje

Platí pro