PropertyGroupDescription.CompareNameAscending Vlastnost

Definice

IComparer Získá hodnotu, která seskupuje skupiny vzestupně podle názvu.

public:
 static property System::Collections::IComparer ^ CompareNameAscending { System::Collections::IComparer ^ get(); };
public static System.Collections.IComparer CompareNameAscending { get; }
member this.CompareNameAscending : System.Collections.IComparer
Public Shared ReadOnly Property CompareNameAscending As IComparer

Hodnota vlastnosti

IComparer

Hodnota IComparer , která seskupuje skupiny vzestupně podle názvu.

Poznámky

CompareNameAscending lze použít jako hodnotu pro CustomSort.

Platí pro