PropertyGroupDescription.CompareNameDescending Vlastnost

Definice

Získá IComparer hodnotu, která seřadí skupiny v sestupném pořadí podle názvu.Gets an IComparer value that orders groups in descending order of name.

public:
 static property System::Collections::IComparer ^ CompareNameDescending { System::Collections::IComparer ^ get(); };
public static System.Collections.IComparer CompareNameDescending { get; }
member this.CompareNameDescending : System.Collections.IComparer
Public Shared ReadOnly Property CompareNameDescending As IComparer

Hodnota vlastnosti

IComparer

IComparerHodnota, která seřadí skupiny v sestupném pořadí podle názvu.An IComparer value that orders groups in descending order of name.

Poznámky

CompareNameDescending dá se použít jako hodnota pro CustomSort .CompareNameDescending can be used as a value for CustomSort.

Platí pro