PropertyGroupDescription.GroupNameFromItem(Object, Int32, CultureInfo) Metoda

Definice

Vrátí názvy skupin pro danou položku.Returns the group name(s) for the given item.

public:
 override System::Object ^ GroupNameFromItem(System::Object ^ item, int level, System::Globalization::CultureInfo ^ culture);
public override object GroupNameFromItem (object item, int level, System.Globalization.CultureInfo culture);
override this.GroupNameFromItem : obj * int * System.Globalization.CultureInfo -> obj
Public Overrides Function GroupNameFromItem (item As Object, level As Integer, culture As CultureInfo) As Object

Parametry

item
Object

Položka, pro kterou se mají vracet názvy skupinThe item to return group names for.

level
Int32

Úroveň seskupení.The level of grouping.

culture
CultureInfo

A CultureInfo Zadejte do převaděče.The CultureInfo to supply to the converter.

Návraty

Object

Názvy skupin pro danou položku.The group name(s) for the given item.

Platí pro