XmlDataProvider.BeginQuery Metoda

Definice

Připraví načítání vloženého XML nebo externího souboru XML pro vytvoření kolekce uzlů XML.

protected:
 override void BeginQuery();
protected override void BeginQuery ();
override this.BeginQuery : unit -> unit
Protected Overrides Sub BeginQuery ()

Poznámky

Provádění je buď okamžité, nebo na vlákně na pozadí na základě hodnoty IsAsynchronous vlastnosti.

Tato metoda je volána metodami InitialLoad Refresh základní třídy.

Platí pro